Otrzymując 5000 zł brutto Twoje netto to 3550,19 zł na rękę, przy założeniu iż podstawą rozliczenia jest Umowa o pracę.

Odrębną formą rozliczenia jest umowa zlecenie gdzie 3639.27 zł netto otrzymujesz przy 20% koszcie uzyskania przychodu lub 3872.25 zł netto na ręke przy 50% koszcie uzyskania przychodu. Szczegółowe rozliczenie zmajduje się na stronie poradnika Umowa zlecenie dla 5000 zł brutto

Poniżej poradnik jak wyliczyć wynagrodzenie netto, jak obliczyć kwotę netto od kwoty brutto uwzględniając ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Przedstawimy szczegółowy kalkulator wyliczenia wynagrodzenia oraz schemat i sposób wyliczeń. Na koniec tabela rozliczeń i wykres obrazujący poniesione wydatki przez pracodawcę i pracownika.

Porównaj swoje zarobki 5000 zł z pensjami innych. Wybierz branże w jakiej pracujesz

Sprawdź ile zarabia Twoja branża. Wpisz swoją kwotę brutto miesięcznie.


Sprawdź również: Wynagrodzenie 5000 zł, Netto brutto 5000 zł, Umowa o dzieło 5000 zł, Umowa zlecenie 5000 zł

Sprawdź ile zarabiają inni, zarobki zbliżone do Twoich


Wyliczenie kwoty brutto czyli podstawa wymiaru dla składek


Obliczenie składki na ubezpieczenie społeczne

Od podstawy 5000 zł brutto odliczamy składkę emerytalną 9,76%, rentową 1,5% i dobrowolne chorobowe 2,45%


Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wynagrodzenie brutto zostaje pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne ze środków pracownika. Od podstawy wymiaru składki odejmujemy 9% na składkę zdrowotną.


Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy to przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Jeśli dochód nie przekracza 85 528 zł rocznie to stosujemy pierwszy próg podatkowy ze stawką 18%.


Obliczenie wynagrodzenia netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy


Tabela obliczenia kwoty brutto dla umowy o pracę


Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
Kwota wolna od podatku 46,33 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9,76% 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 1,5% 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 122,5 zł
Suma składek społecznych 685,5 zł
Podstawa wymiaru składki 4314,5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9% 388,31 zł
Podstawa podatku dochodowego 4203 zł
Zaliczka na podatek dochodowy 710,21 zł
Składka zdrowotna 7,75% 334,37 zł
Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania 376 zł
* Otrzymane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być stosowane do celów rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami