Koszt uzyskania przychodu w 2015 roku

Ponosimy pewne wydatki, które są dla nas celem uzyskania przychodu lub też źródłem przychodów. Ten wydatek stanowi dla nas koszt, który przekłada się później na koszt uzyskania przychodu.

Ten koszt, wydatek pomniejsza nasz przychód aby docelowo uzyskać dochód. Z kolei otrzymany dochód po odliczeniach staje się podstawą opodatkowania od której naliczany jest podatek dochodowy.

Oczywiście nie każdy poniesiony wydatek jest lub może być traktowany jako koszt uzyskania przychodów. Źródła takich kosztów są odpowiednio kwalifikowane i ograniczone ustawą o podatkach dochodowych (art. 16, 23 opodatku dochodowym osób fizycznych, prawnych), które nakłądają odpowiednią listę wydatków. Takie nie kwalifikowane koszta nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów mogą to być np. wydatki poniesione na potrzeby osobiste lub reprezentacyjne.

Koszty uzyskania przychodu w 2015 r.
Z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Przychody podatnika Miesięczne koszty Roczne koszty
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 111,25 zł 1 335 zł
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 2 002,05 zł
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 139,06 zł 1 668,72 zł
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 2 502,56 zł
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Aby strona działała poprawnie, czasami umieszczamy na urządzeniu małe pliki danych zwane plikami cookie. Większość witryn również to robi.

Akceptuje cookies