4900 brutto czyli jak obliczyć wynagrodzenie netto przy umowie zlecenia?

Jak obliczyć wynagrodzenie netto dla umowy zlecenia zakładając iż twoje zarobki wynoszą 4900 zł brutto otrzymasz przy 20% koszcie uzyskania przychodu 3566,5 zł netto na ręke lub przy 50% - 3794,82 zł netto.

Czyli prosty poradnik jak wyliczyć wynagrodzenie netto od kwoty brutto uwzględniając ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Jak obliczyć kwotę netto sprawdzimy i obliczymy poniżej. Przedstawimy kalkulator wyliczenia wynagrodzenia oraz schemat wyliczeń. Na koniec tabela rozliczeń i wykres obrazujący poniesione wydatki przez pracodawcę.

Wyliczenie kwoty brutto czyli podstawa wymiaru dla składek


Koszty uzyskania przychodu są ustalone w wysokości 20% lub 50%

Obliczenie składki na ubezpieczenie społeczne


Od podstawy 4900 zł brutto odliczamy składkę emerytalną 9,76%, rentową 1,5% i dobrowolne chorobowe 2,45%.
Nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla studentów do 26 roku życia.

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wobec składki chorobowej stosowane jest ograniczenie kwotowe 9897,50 zł od którego naliczana jest składka.

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wynagrodzenie brutto zostaje pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne ze środków pracownika. Od podstawy wymiaru składki odejmujemy 9% na składkę zdrowotną.


Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy to przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Jeśli dochód nie przekracza 85 528 zł rocznie to stosujemy pierwszy próg podatkowy ze stawką 18%.


Obliczenie wynagrodzenia netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy


Tabela obliczenia kwoty brutto dla umowy zlecenia


20% koszt uzyskania 50% koszt uzyskania
Ubezpieczenie emerytalne 9,76% 478,24 zł
Ubezpieczenie rentowe 1,5% 73,5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 120,05 zł
Suma składek społecznych 671,79 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 4228,21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9% 380,54 zł
Składka zdrowotna 7,75% 327,69 zł
Koszty uzyskania przychodu 845,64 zł 2114,11 zł
Podstawa podatku dochodowego 608,86 zł 380,54 zł
Podatek do urzędu skarbowego 281,17 zł 52,85 zł
Wynagrodzenie netto 3566,5 zł 3794,82 zł
* Otrzymane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być stosowane do celów rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami

Kalkulator zarobków

Podaj kwotę brutto

Aby strona działała poprawnie, czasami umieszczamy na urządzeniu małe pliki danych zwane plikami cookie. Większość witryn również to robi.

Akceptuje cookies