19000 zł brutto czyli jak obliczyć wynagrodzenie netto dla umowy o dzieło?

Jak wyliczyć wynagrodzenie od umowy o dzieło zakładając że przeznaczamy na wykonanie dzieła 19000 zł.

Uwzględniając umowę o dzieło i przeniesienie praw autorskich pracownik otrzyma 17290 zł netto na ręke czyli 50% koszt uzyskania przychodu lub przy umowie o dzieło bez przeniesienia praw autorskich czyli 20% kosztów uzyskania przychodu 16264 zł netto.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich


Jeżeli wykonawca tworzy dzieło z którego będziemy korzystali to wymagamy posiadanie praw autorskich.

Umowa stanowi 50% koszty uzyskania przychodu a co za tym idzie od kwoty brutto 19000 zł odliczamy 50% kosztów uzyskania. Koszta odejmujemy od kwoty brutto i otrzymujemy dochód 17290 zł. Od dochodu odliczamy podatek 18% który odprowadzamy do US. Od kwoty brutto odejmujemy podatek 1710 zł a pozostałą kwotę wypłacamy wykonawcy.

50% koszt uzyskania przychodów został ograniczony do rocznego przychodu wykonawcy z tytułu umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do wysokosci brutto 85528 zł.

Wyliczenie kwoty brutto czyli podstawa wymiaru dla składek


Koszty uzyskania przychodu są ustalone w wysokości 20% lub 50%

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy to przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Jeśli dochód nie przekracza 85 528 zł rocznie to stosujemy pierwszy próg podatkowy ze stawką 18%.


Obliczenie wynagrodzenia netto


Tabela obliczenia kwoty brutto dla umowy o dzieło


20% koszt uzyskania 50% koszt uzyskania
Koszty uzyskania przychodu 3800 zł 9500 zł
Podstawa podatku dochodowego 15200 zł 9500 zł
Podatek do urzędu skarbowego 2736 zł 1710 zł
Wynagrodzenie netto 16264 zł 17290 zł
* Otrzymane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być stosowane do celów rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami

Kalkulator zarobków

Podaj kwotę brutto

Aby strona działała poprawnie, czasami umieszczamy na urządzeniu małe pliki danych zwane plikami cookie. Większość witryn również to robi.

Akceptuje cookies